Line Laser 3D Pythagroas : PLS 3D

เครื่องตีเส้นดิ่ง-ระดับด้วยเลเซอร์ Line Laser  3D

ยี่ห้อ Pythagoras  รุ่น PLS-3D

 1. สามารถตีเส้นเลเซอร์เพื่อสร้างระนาบ 3 ทิศทาง ดิ่ง / ฉาก / ระดับ ครอบคลุมฉากทุกแกน 3D ด้วยความแรงของแสงเลเซอร์ 100 mw.
 2. ความละเอียดของค่าระดับ Accuracy /-1 มม. ต่อ 5 ม.

Description

เครื่องตีเส้นดิ่ง-ระดับด้วยเลเซอร์ Line Laser  3D

ยี่ห้อ Pythagoras  รุ่น PLS-3D

คุณลักษณะเฉพาะดังนี้

 1. สามารถตีเส้นเลเซอร์เพื่อสร้างระนาบ 3 ทิศทาง ดิ่ง / ฉาก / ระดับ ครอบคลุมฉากทุกแกน 3D ด้วยความแรงของแสงเลเซอร์ 100 mw.
 2. ความละเอียดของค่าระดับ Accuracy /-1 มม. ต่อ 5 ม.
 3. สามารถครอบคลุมพื้นที่การทำงานรัศมี 30 ม.
 4. ระยะการทำงานไกลสุด 60 ม. เมื่อใช้งานคู่กับ Detector
 5. แสงเลเซอร์ชนิด Class II
 6. ให้แสดงแนวระนาบดิ่ง / ฉาก / ระดับ ด้วยความคมชัดและสว่างชัดเจน
 7. สามารถปรับได้ทั้ง Mode การทำงาน Outdoor และ Indoor
 8. ช่วงการทำงานของระบบชดเชยความคลาดเคลื่อนของระดับ /-2.5 ลิปดา
 9. ได้รับมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่น IP54
 10. มีช่องเสียบหม้อแปลงไฟกระแสตรง DC ได้
 11. มีเสียงร้องเตือนและไฟกระพริบ เมื่อกล้องไม่ได้ระดับ
 12. ตัวเครื่องสามารถหมุน 360 องศา ได้อย่างอิสระ