ขายอุปกรณ์เสริม
Accessories

อะไหล่เกลียวโพล

PIN 4.04.048 H=40mm Extension Pole Adapters

HC155LM29 CHC Power Cable

D3-1000 Data link RS232-C for FOIF Total Station

LM.SG745.A 198545 CHC Data link RS232-C for CHC – GNSS

สาย GPS Pentax ใช้กับ Leica ได้

PC-3G-S Pentax Power Cable for GNSS-PC-3G-S

HC911LM25 CHC Cable GNSS

Mini Prism

GPS Leica PE SERVICE Cable

5M SK-2 1 ปุ่มล็อคไม้สต๊าฟ

5M SK-1 2 ปุ่มล็อคไม้สต๊าฟ

5M AC-STY-08 LOT2 ปุ่มล็อคไม้สต๊าฟ

20190226 Hemisphere S321 Car Power charger ที่ชาร์จในรถ for GNSS

1238069 FOIF Charger Total station

1xCOMM1 Tersus Bluetooth module

Mini-rotary bracket

B3120 FOIF Tape Measure

FJ16 w/o optical plummet FOIF Tribrach

054-0178-0 Hemisphere External Power Cable GNSS

FJ19 FOIF Diagonal Eyepiece for Total Station and Theodolite

แว่นมองเลเซอร์

RP60 Reflective sheet 6×6 cm.

RP30 Reflective sheet 3×3 cm.

BP20C Pentax Battery

BP-4S (3ICR18/65) 427-0058-0 SN 17903842 Hemisphere Battery GNSS for S321

BT43 FOIF FDJ6-LI 25Wh Battery Total Station for RTS100

427-0060-0 Hemishere Charger 427-0063-0 and Adapter Charger GNSS for S321

I80 C100-BCHC Charger and Adapter Charger GNSS

752-0021-10 Smart Antenna  เสารับศัญญาและบาร์ต่อ GNSS S321

USB T-FLASH พร้อมสายแปลง 2

872512992 PYTHAGORAS Hard Lock

SM-76 SN 7650615 GPS ANTENNA

AT-65-510 SN AW001946 GPS ANTENNA

CHC Power ADAPTER

Pentax DC Power Cable

TNC-J connector Male / Female