Total Station  LEICA : TS06plus

กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม Total Station 

ยี่ห้อ LEICA รุ่น TS06 plus

 • ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดมุม (Accuracy)  5  ฟิลิปดา
 • สามารถอ่านค่ามุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียด 1 ฟิลิปดา 
 • ความไวของฟองกลมที่ฐานกล้อง 6  ลิปดา ต่อ 2 มม.
 • ความไวของหลอดระดับฟองยาวความไว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มม.
 • ย่านการทำงานของ Compensator อยู่ระหว่าง /-4 ลิปดา 
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows CE 5.0 Core
 • สามารถวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้ปริซึม ได้ในระยะ 500 เมตร 

Description

กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม Total Station 

ยี่ห้อ LEICA รุ่น TS06 plus

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 1. ภาพที่มองเห็นเป็นภาพหัวตั้งตรงตามธรรมชาติ และมีกำลังขยาย 30 เท่า
 2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 40 มม.
 3. มีเลเซอร์ส่องดิ่ง Laser Plummet ที่สามารถปรับระดับความเข้มของแสงได้
 4. มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับระดับความสว่างได้
 5. ใช้ระบบวัดมุมที่สามารถแสดงค่ามุมได้ทันทีเมื่อเปิดเครื่อง Absolute Reading
 6. สามารถอ่านค่ามุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียด 1 ฟิลิปดา 
 7. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดมุม (Accuracy)  5  ฟิลิปดา
 8. ความไวของฟองกลมที่ฐานกล้อง 6  ลิปดา ต่อ 2 มม.
 9. ความไวของหลอดระดับฟองยาวความไว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มม.
 10. ย่านการทำงานของ Compensator อยู่ระหว่าง /-4 ลิปดา 
 11. ควบคุมการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows CE 5.0 Core
 12. ในทัศวิสัยปกติสามารถวัดระยะได้ 3,500 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
 13. สามารถวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้ปริซึม ได้ในระยะ 500 เมตร 
 14. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Accuracy) ในการวัดระยะทาง /- 2 mm 2 ppm
 15. ระบบการบันทึกข้อมูลสามารถจัดเก็บโดยใช้หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง สามารถบันทึกข้อมูลในสนามลงในหน่วยความจำภายในตัวกล้องได้ 60,000 จุดรังวัด
 16. มีระบบการถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเคเบิล
 17. มี 2 ปุ่มพิเศษสำหรับการวัด และบันทึกค่าอยู่ด้านข้างของกล้อง
 18. สามารถป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐานการผลิต IP55
 19. มีจอแสดงผลชนิด LCD ให้ความละเอียดหน้าจอ  280 x 160 Pixels
 20. ตัวเครื่องมีช่องเชื่อมต่อ (Port) แบบ USB อย่างน้อย 1 (Port)
 21. สามารถทางถ่ายข้อมูลจากตัวกล้อง โดยใช้ Bluetooth wireless ได้
 22. ความสามารถพื้นฐานและการคำนวณโดยโปรแกรมพิเศษภายในตัวกล้อง
 23. สามารถวัดระยะระหว่างจุดที่มีสิ่งกีดขวางแนวเล็งได้
 24. สามารถกำหนดจุดที่ต้องการได้ โดยการใช้มุมราบและระยะ ความสูง หรือค่าพิกัด และกำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting out หรือ Lay out) ได้
 25. สามารถหาค่าระดับของกล้องได้จากการส่องวัดค่าหมุดที่ทราบค่าระดับความสูง
 26. สามารถวัดความสูงของจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้
 27. สามารถหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้องได้ (Resection)
 28. มีสัญญาณหรือระบบเตือนและสามารถตรวจระดับพลังงานของแบตเตอรี่ได้
 29. สามารถป้อนรหัสส่วนตัว (Password) เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ชุดเครื่องมือประกอบ

 • ขาตั้งกล้องชนิดไม้ปรับความสูงได้     จำนวน   1   ชุด
 • ชุดของเป้าปริซึมชนิด 1 ดวง พร้อมเป้าเล็งและมีช่องมองหัวหมุด และขาตั้งอลูมิเนียมปรับความสูงได้   จำนวน 2   ชุด
 • ชุดปริซึม 1 ดวง พร้อมโพลขาวแดง ยาว 2 เมตร  จำนวน 2   ชุด
 • แบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิตทำงานต่อเนื่องได้7 ชั่วโมง จำนวน  ก้อน
 • เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่    จำนวน 1   เครื่อง
 • มีสายส่งข้อมูลสำหรับโอนถ่ายข้อมูลพร้อมโปรแกรมถ่ายโอนข้อมูล      จำนวน  1   ชุด
 • มีกล่องบรรจุเครื่องมือทำด้วยวัสดุที่คงทน มีสายสะพายหรือที่จับ จำนวน  1   ชุด
 • มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้และบำรุงรักษาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
 • หน่วยความจำภายในตัวกล้องได้ 60,000 จุดรังวัด